• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Kalendarium

I 2003Opracowanie dokumentacji technicznej.
II 2003Uzyskanie pozwolenia na budowę.
II 2004Uzyskanie zapewnienia finansowania zadania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 25% kosztów tj. 3 450 000 zł.
II 2004Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
X 2004Pozytywna ocena wniosku przez Panel Ekspertów i Regionalny Komitet Sterujący - 2 miejsce wśród wszystkich 337 złożonych wniosków w Województwie Małopolskim.
III 2005Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.
VI 2005Podpisanie umowy z ABM SOLID.
VII 2005Rozpoczęcie budowy.
XII 2006Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny został oddany do użytkowania.
I 2007Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w nowo wybudowanym obiekcie.