• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Strona główna

Inwestycja została dofinansowana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach:
Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie: 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna

Koszt inwestycji „Budowa obiektu dla potrzeb Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny”
wyniósł 15 550 950,04 zł.

Źródłami jej finansowania były:
 1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - 10 350 000 zł
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3 450 000 zł
 3. Wkład własny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - 1 750 950,04 zł