• PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
 • PWSZ Tarnów - Instytut Ochrony Zdrowia Rozbudowa Kampusu PWSZ
Instytut Ochrony Zdrowia
2007-2013


 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
 • PWSZ Tarnów - Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ - Budynek C i D
Centrum Nowoczesnych Technologii 2004-2006

Opis inwestycji

Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej stanowi podstawę do utworzenia w Tarnowie uczelni typu akademickiego. Warunkiem koniecznym do realizacji, a także głównym celem projektu p.n. „Rozbudowa kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”, jest budowa kompleksu budynków Instytutu Ochrony Zdrowia w skład, którego wchodzą:
- hala sportowa,
- zespół sportowo-rekreacyjny,
- pływalnia,
- budynek dydaktyczny ze specjalistycznymi salami dla kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, i wychowanie fizyczne,
- garaż podziemny.

Projekt jest kontynuacją ambitnego planu założycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, prace nad rozbudową kampusu uległy przyspieszeniu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej będzie zwartym kompleksem budynków, z których większość powstała po powołaniu PWSZ w Tarnowie. Geneza idei powstania Akademii Tarnowskiej była spowodowana szybkim rozwojem Uczelni, dużym zainteresowaniem studentów, a także rozbudową dawnych koszar, gdzie powstały dwa zupełnie nowe pawilony dydaktyczno-laboratoryjne które tworzą kampus uczelni. Pomysł ten szybko został podchwycony w wielu środowiskach, sprzyjają mu politycy niezależnie od reprezentowanej przez nich opcji, sprzyjają mu władze miejskie i społeczeństwo Tarnowa.

Dnia 17 marca 2006 roku w Tarnowie ukonstytuował się Konwent na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej. W jego skład weszli: ks. dr Wiktor Skworc – Biskup Tarnowski (przewodniczący), prof. Kazimierz Wiatr – Senator RP, prof. Adam Juszkiewicz – Rektor PWSZ, ks. prof. Michał Heller z Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Akademia Tarnowska ma powstać dzięki połączeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Wykładowcy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie wzmocnią kadrę profesorską PWSZ, co zagwarantuje spełnienie ministerialnych warunków, co do minimalnej ilości samodzielnych pracowników naukowych ubiegających się o statut akademii.